Pasinaudoję šia paslauga įsigysite nekilnojamąjį turtą, išvengdami dažniausiai pirkėjų daromų klaidų

Bendra perkamo turto apžvalga

Šiame etape aptarsime kokios yra bendros rinkos tendencijos perkamo turto kategorijoje.

Perkamo turto kainos įvertinimas

Lietuvoje seniai nusistovėjusi praktika sako, kad siūlomo įsigyti turto kaina nebūtinai sutampa su ta kaina, kurią paprastai sumoka pirkėjas. Palyginsime įsigijimo kainas su kitais jau įsigytais objektais toje teritorijoje.

Techninis perkamo turto auditas

Šiame etape yra įvertinama perkamo turto kokybė ir stovis. Vertinami tokie parametrai kaip konstrukcijos, apdaila, kiti parametrai. Turtą apžiūri ir išvadas pateikia sertifikuotas specialistas.

Teisinis perkamo turto auditas

Ši dalis yra ne mažiau svarbi kaip techninis objekto auditas. Vertinamas paties objekto teisinis statusas. Tikrinami juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais pagal NT registracija. Vertinamas perkamo turto savininkų teisinis statusas. Žiūrima ar neiškils su turtu susijusių teisinių klausimų ateitytje. Auditui naudojami Registrų Centro duomenys, įvairių sričių teisės aktai.

Teisinių dokumentų patikra

Dokumentų patikra yra neatsiejama NT sandorio dalis. Praktikoje tikrinami nuosavybės dokumentai, savivaldos ar kitų institucijų išleisti aktai. Kiti dokumentai, susiję su NT tarpininkavimu.

Teisinių dokumentų rengimas

Turto pirkimas dažniausiai prasideda nuo preliminarios sutarties parengimo. Dažnai pasitaiko atvejai kada siūlomos pasirašyti tipinės preliminarios sutartys, neatsižvelgiant į esamą situaciją. Kai sandoris yra nestandartinis, reikia skirti didesnį dėmesį ir notarinės sutarties tekstui.

Paslaugos kaina - fiksuotas mokestis.

Susisiekti